giovedì 19 marzo 2009

Pri la nomi dil literi (2)

De la forumo "idolisto" (msj. n. 18073)

Me skribis:

Kara José,

segun me la digrami "ch" e "sh" ne havas sua propra nomo: mem se omnu de li havas unika sono, kande on espelas vorto, on devas dicar "ce-he", "se-he"; exemple la vorto "richa" espelesas tale: "re-i-ce-he-a"; nam, en Ido, quankam digramo indikas un sono, de la vidpunto alfabetala ol konsideresas kom du literi.

Kontree en la Hispana
(1) la digramo "ch", mem se kompozesas da du literi, esas konsiderata, en l'alfabeto, kom litero unika.

L'indico di to esas en la dicionarii: atencante l'ordino dil vorti en la dicionarii di Ido e di la Hispana, on remarkas la difero, pri to, inter la du lingui:
en la dicionario Idala la vorto "chipa" esas ante la vorto "cielo", nam on egardas single la literi, e do la "h" kompreneble esas ante la "i";
kontree en la dicionario Hispana la vorto "chico" esas pos la vorto "cielo", e fakte "chico" mem trovesas en la chapitro sequanta (olta di la litero "ch"), nam on egardas la "ch" kom unika litero. Pro to en la Hispana la vorto "chico" espelesas tale: che-i-ce-o, diverse de Ido.

Me esperas explikir la koncepto sat klare.

Koncerne tua ideo pri la sekretario linguala, me pensas ke to esus honoro tro granda por me, e me dankas tu pro tua estimo.

Saluti amikala!

Tiberio


(1) Pose Antonio Martínez, de Hispania, informis ni pri recenta reformo en la Hispana, segun qua la digrami nun konsideresas quale en Ido (videz la mesajo n. 18083 che la sama forumo).

José skribabis:

Kara Tiberio, danko pro tua balda respondo. Me havas dubito ka la sh e ch havas lia propra pronuncado.

Parenteze, ka tu ne pensabas divenar la sequanta sekretario linguala di ULI? Tua konocado pri gramatiko semblas esar bona por la posteno.

Kordiale
JCR

Nessun commento:

Posta un commento